Informacje podstawowe

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic tj. zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych. Studium pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

ADRESACI STUDIÓW

  • prawnicy stosujący ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  • administratorzy danych osobowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje
  • pracodawcy
  • pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne,
  • osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • kierownicy kancelarii tajnych i inni pracownicy pionów ochrony
  • wszelkie podmioty zajmujące się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
  • absolwenci wyższych uczelni

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia w roku akademickim 2018/19 obejmują około trzynaście zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia planowo rozpoczynają się w październiku i kończą się w maju następnego roku.

Godziny zajęć:

Sobota / Niedziela od 9.00 do około 16.00/17.00

Zajęcia odbywają się w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wócickiego 1/3;  Warszawa

OPŁATY

Koszt udziału bedzie wynosić nie więcej niżwynosi 4 800 zł.

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonać wpłaty jednorazowo lub w ratach miesiącznych do 10 dnia każdego miesiąca w okresie wykładowym.Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONTO W USOSweb

Opłata za świadectwo 30 zł. 

Zapisy przez INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Administracji Stacjonarnej Wydziału Prawa i Administracji pokój 1717B bud.17 ul.Wóycickiego 1/3 Warszawa.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach