Informacje podstawowe

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic tj. zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych. Studium pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach inspektorów ochrony danych, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

ADRESACI STUDIÓW

  • prawnicy stosujący ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  • administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje
  • pracodawcy
  • pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne,
  • osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • kierownicy kancelarii tajnych i inni pracownicy pionów ochrony
  • wszelkie podmioty zajmujące się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
  • absolwenci wyższych uczelni

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia w roku akademickim 2018/19 obejmują około trzynaście zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia planowo rozpoczynają się w październiku i kończą się w maju następnego roku.
Przewidywane terminy zjazdów : 20-21.10.18; 3-4.11.18; 24-25.11.18; 8-9.12.18; 12-13.01.19; 16-17.02.19; 23-24.02.19; 9-10.03.19; 23-24.03.19; 6-7.04.19; 27-28.04.19; .18-19.05.19

Godziny zajęć:

Sobota / Niedziela od 9.00 do około 16.00/17.45
Studia podyplomowe kończą się egzaminem.

Zajęcia odbywają się w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3;  Warszawa

OPŁATY

Koszt udziału wynosi 4 800 zł.

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonać wpłaty jednorazowo lub w ratach miesiącznych do 10 dnia każdego miesiąca w okresie wykładowym.Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONTO W USOSweb

Opłata za świadectwo 30 zł. 

Zapisy przez INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Stosunków Miedzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji pokój 1705A  bud.17  parter ul.Wóycickiego 1/3 Warszawa.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach