Informacje podstawowe

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic tj. zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych. Studium pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach inspektorów ochrony danych, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

ADRESACI STUDIÓW

  • prawnicy stosujący ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  • administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje
  • pracodawcy
  • pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne,
  • osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • kierownicy kancelarii tajnych i inni pracownicy pionów ochrony
  • wszelkie podmioty zajmujące się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
  • absolwenci wyższych uczelni

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia w roku akademickim 2019/20 obejmują około trzynaście zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zajęcia planowo rozpoczynają się w październiku i kończą się w maju następnego roku.
Przewidywane terminy zjazdów : 19-20.X; 9-10.XI;23-24 XI; 7-8.XII; 11-12.I; 25-26.I; 22-23.II; 7-8.III; 21-22.III; 4-5.IV; 25-26.IV; 16-17.V; 6-7.VI

Godziny zajęć:

Sobota / Niedziela od 9.00 do około 16.00/17.45
Studia podyplomowe kończą się egzaminem.

Zajęcia odbywają się w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3;  Warszawa

OPŁATY

Koszt udziału wynosi 4 800 zł.

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonać wpłaty jednorazowo lub w dwóch ratach.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE KONTO W USOSweb

Zapisy przez INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Stosunków Miedzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji pokój 1705A  bud.17  parter ul.Wóycickiego 1/3 Warszawa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach