Bezpieczeństwo w Internecie cz. II czerwiec 2010

                                      II KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 POD HONOROWYM PATRONATEM

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I

GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

WARSZAWA - 8 CZERWCA 2010 - AUDITORIUM MAXIMUM UKSW

10 00 – 11 00 SESJA I : AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

Rektor UKSW ks. prof. Henryk Skorowski - Bezpieczeństwo w Internecie jako problem interdyscyplinarny

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki - Społeczne problemy bezpieczeństwa w Internecie

Minister Sprawiedliwości – Prawne problemy bezpieczeństwa w Internecie

Prof. Irena Lipowicz - Bezpieczeństwo w Internecie z perspektywy konstytucyjnej

 

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom podyplomowych studiów prawno-informatycznych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

11 00 – 11 15 Przerwa kawowa

11 15 – 14 00 SESJA II A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE

 11 15 – 11 30 prof. Jarosław Majewski, UKSW. Karnoprawna ochrona danych osobowych w              Internecie

11 30 -  11 45 Min. Andrzej Lewiński, Zastępca GIODO. Identyfikacja osób w Internecie w

świetle orzecznictwa i przepisów o ochronie danych osobowych.

11 45 -  12 00 Ks Prof. Wojciech Necel. UKSW. Ochrona danych osobowych w prawie

kanonicznym

12 00 – 12 15 Dr Paweł Fajgielski, KUL, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w

Internecie

12 15 – 12 30 Dr Bogdan Fischer, UJ, Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do

poszanowania ich autonomii informacyjnej"

12 30 – 12 45 Dr inż. Grzegorz Bliźniuk, WAT, Bezpieczeństwo danych w SI Schengen –

problemy informatyczne

12 45 – 13 00 Dr Tomasz Burczyński UW, Bezpieczeństwo danych osobowych w SI

Schengen - problemy prawne

13 00 – 13 15 Piotr Piętak, Bezpieczeństwo danych osobowych w systemach bankowych

13 15 -  13 30 Dr Paweł Litwiński UŚ, Świadome użytkowanie bezpiecznego Internetu

13 30 – 13 40 Dorota Chromicka, UKSW Anonimizacja orzecznictwa NSA

13 40 – 13 50 Anna Nowicka. GUS. Ochrona danych osobowych w Spisach Powszechnych

13 50 -  14 00 Kamil Czaplicki. UKSW. Kradzież tożsamości w Internecie

 

 

11 15 – 14 00 SESJA II B: BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH USŁUG

PUBLICZNYCH

11 15 – 11 30 Prof. Czesław Martysz, UŚ, Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w

postępowaniu administracyjnym

11 30 – 11 45 Prof. Aleksandra Monarcha – Matlak, USz. Obowiązki administracji związane

z zapewnianiem bezpieczeństwa w Internecie

11 45 – 12 00  Dr Grzegorz Sibiga. Instytut Nauk Prawnych PAN. Weryfikacja on-line

poprawności danych zrejestrów publicznych

12 00 – 12 15 Dr inż Kajetan Wojsyk, MSWiA. Bezpieczeństwo w e-PUAP

12 15 – 12 30 Dyr. Krzysztof Mączewski, Geodeta Mazowiecki. Bezpieczeństwo w

regionalnym systemie informacji przestrzennej

12 15 – 12 30 Dr inż. Maciej Kiedrowicz, WAT, Bezpieczeństwo danych w dokumentach

identyfikacyjnych

12 30 – 12 45 Dr inż. Piotr Skociński, GDDKiA, Bezpieczeństwo danych a ich udostępnianie-

na przykładzie CEPIK i PESEL

12 45 – 13 00. Dr Artur Szczotka, AE Katowice. Praktyczne podejście do bezpieczeństwa

usług sieciowych w modelu SOA - zagrożenia i standardy zabezpieczeń

13 00 – 13 15. Dr Adam Haręża, UWr, rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej

komunikacji organu administracji ze stroną postępowania

13 15 – 13 30 Agnieszka Gryszczyńska. UKSW. Weryfikacja tożsamości osób

korzystających z e-usług publicznych

13 30 – 13 45 Prof. Aleksander Wittlin, UKSW. "Jak tracimy w Internecie prywatnosc, dane i

pieniadze"

13 45 – 14 00 Dr Wojciech Wiewiórowski. UG. Bezpieczeństwo Internetu i ochrona danych w

Europejskiej Agendzie Cyfrowej z 18 maja 2010 r.

14 00 – 14 30 Obiad

14 30 -  17 00 SESJA III A CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

14 30 – 14 45 prof. Andrzej Adamski, UMK. Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości i

kwestia jej ratyfikacji przez Polskę.

14 45 -  15 00  dyr. Piotr Durbajło, ABW, Ochrona cyberprzestrzeni

15 00 -  15 15  prof. Jacek Pomykała UW Rola kryptografii w walce z cyberprzestepczoscią.

15 15 – 15 30 prof. Jerzy Cytowski UKSW Sieci Peer-to-Peer - problemy bezpieczeństwa.

15 30 – 15 45 dr Maria Szczepaniec. UKSW. Penalizacja przestępczości komputerowej

15 45 - 16 00  Justyna Kurek. Granice ochrony antyspamowej

16 00 – 16 15 dr Arkadiusz Lach, UMK dowody elektroniczne w postępowaniu karnym

16 15 – 16 30 dr Jarosław Myszkowski, KG Policji. Aktualne aspekty zwalczania pedofilii i

pornografii dziecięcej w Internecie

16 30 – 16 45 Łukasz Wojtasik. FDN Przeciwdziałanie przestępczości wobec dzieci w

Internecie w działaniach programu Safer Internet w Polsce.

16 45 – 17 00 prof. Grażyna Szpor. Deficyt ekspertów i biegłych a bezpieczeństwo w

Internecie

14 30 – 17 00 SESJA III B: BEZPIECZEŃSTWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE

14 30 – 14 45 Igor Ostrowski. Zespól Doradców Strategicznych Prezesa RM.

Bezpieczeństwo a kreatywność - jak chronić generatywną strukturę Internetu?

14 45 – 15 00 Ryszard Frelek, WIPO – Internet w działalności WIPO

15 00 – 15 15 dr Marek Świerczyński UKSW - Naruszenia praw własności intelektualnej w

Internecie - problem prawa i sądu właściwego

15 15 – 15 30 mec. Xawery Konarski UJ – Zagrożenia praw autorskich w Internecie i

instrumenty ich ochrony.

15 45 – 16 00 Mariusz Kondrat UMK - Znaki towarowe w Internecie

15 30 – 15 45 Kinga Kafarska. Urząd Patentowy - Ochrona oznaczeń indywidualizujących

wykorzystywanych w adresach internetowych.

16 15 – 16 30 Dr Jacek Janowski, UMCS, Pewność i bezpieczeństwo elektronicznego obrotu

prawnego w Internecie

16 30 -  16 45 Jacek Kowalski UKE, Dostęp do sieci Internet - ochrona  konsumenta 

16 45 -  17 00 Dr Agnieszka Piskorz- Ryn. UKSW. SIG - Poprawa bezpieczeństwa obrotu

przez udostępnianie informacji w Internecie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach