Bezpieczeństwo w Internecie cz. I czerwiec 2009

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W WARSZAWIE

zaprasza

NA KONFERENCJĘNAUKOWĄ
„Bezpieczenstwo w Internecie”
16 czerwca 2009 roku

 

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ SPRAWUJĄ:
GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Michał Serzycki
SZEF AGENCJI
BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO

Ppłk Krzysztof Bondaryk

 

Organizatorzy:
Centrum Badań i Edukacji Prawno - Informatycznej, Podyplomowe Studium Ochrony
Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Katedra Prawa Informatycznego WPiA
Miejsce obrad:
Auditorium Maximum – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, sala 106
Wydział Prawa i Administracji UKSW, Katedra Prawa Informatycznego
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, 01-938 Warszawa, tel. 0 22 569 97 56,

Program konferencji:


10 00 – 10 15 Uroczyste otwarcie konferencji
Powitanie gosci i otwarcie obrad przez Prorektora UKSW ks. prof. Henryka Skorowskiego
i Dziekana WPiA prof. Jarosława Majewskiego

10 15 – 11 00 I Sesja Plenarna
• Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Prawo do prywatnosci w Internecie
• Piotr Durbajło, Zastepca Dyrektora Departamentu Bezpieczenstwa
Teleinformatycznego, Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego
Rzadowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 - zało enia
• prof. GraGyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
O badaniach naukowych i edukacji prawno-informatycznej

11 00 – 12 30 II Sesja Plenarna
• Prof. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
Wybrane aspekty scigania i karania sprawców przestepstw przeciwko ochronie informacji
• Prof. Jacek Pomykała, Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
Podpis cyfrowy - czy bliski własnorecznemu?
• Ppłk. Dr Piotr Potejko
Rola pionu ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczenstwa teleinformatycznego
• Dr Grzegorz Sibiga, IPiP, Polska Akademia Nauk
Zadania administratora bezpieczenstwa informacji w zakresie zabezpieczenia danych osobowych
w systemie informatycznym.
• Dr Karol Dobrzeniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
"Pakiet telekomunikacyjny" UE a kwestia „internetowej kary smierci”
• Prof. Jerzy Cytowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie,
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Scisłych
E-voting
12 30 – 13 00 przerwa kawowa

13 00 – 14 30 III Sesja Plenarna
• Andrzej Lewinski, zastepca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Portale społecznosciowe a ochrona danych osobowych
• Dr Marek Swierczynski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie
Bezpieczenstwo w Internecie a wyłaczenie odpowiedzialnosci ISP w ustawie o swiadczeniu usług droga
elektroniczna
• Dr Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dane osobowe z rejestrów gospodarczych dostepne w Internecie.
• Mec. Xawery Konarski
Spam jako zagro enie prywatnosci i bezpieczenstwa w Internecie.
• Dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdanski
Prawne aspekty ró nych metod identyfikacji użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu
publicznego
• mjr Tomasz Radecki,
Przykłady wykorzystania sieci Internet w aspekcie bezpieczenstwa narodowego

14 30 – 15 00 Wreczenie swiadectw ukonczenia Podyplomowego Studium Ochrony Informacji
Niejawnych i Danych Osobowych UKSW

15 15 – 17 00 Sesja Warsztatowa:
Dyskusja nad stanem badan i edukacji prawno- informatycznej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach