Reforma ochrony prywatności 16.12.2010 r.

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

REFORMA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Woycickiego 1/3 Auditorium Maximum

Sesje Plenarne w dniu 16 grudnia 2010

 

10 00 – 10 15 Uroczyste otwarcie obrad

10 15 – 11 30 Sesja 1. Moderator: Prof. Irena Lipowicz, RPO

 • Min. Wojciech Wiewiórowski„’Privacy by Design’ jako paradygmat ochrony prywatności. Legislacja z ‘wbudowaną’ ochroną prywatności”.
 • prof. Paweł Fajgielski, KUL.

      Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • dr Arwid Mednis, UW.

      Prawo do zapomnienia

 • prof. Andrzej Adamski, UMK

      Retencja danych telekomunikacyjnych a zasada proporcjonalności

 • dr Bogdan Fischer, UJ

      Odpowiedzialność za dane w projektach cloud computing

11 45  – 12 45 Sesja 2. 

 • dr Marlena Sakowska, dr Anna Sobaczewska, UŁ.

Obowiązki administratorów danych osobowych

 • dr Grzegorz Sibiga, PAN.

            Obowiązki notyfikacji i funkcjonowanie wewnętrznego urzędnika ds. ochrony danych

 • red. Dorota Bąbiak-Kowalska

                                             Ochrona danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • dr Tomasz Burczyński. UW. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych a 

                        efektywność ochrony danych osobowych

13 00 – 14 00 Sesja 3

 • dr Paweł Barta UJ, dr Paweł Litwiński UŚ.

      Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy szczególne

 • dr Marek Świerczyński, UKSW.

      Ochrona danych osobowych  w badaniach klinicznych

 • Bartłomiej Michalak

      Ochrona danych osobowych w rejestrach lekarskich

 • Agnieszka Gryszczyńska UKSW,

Dostęp do ksiąg wieczystych on-line a ochrona prywatności

14 30 – 15 30 Sesja 4

 • Mec. Andrzej Krasuski.

      Tajemnica telekomunikacyjna w nowym pakiecie dyrektyw łączności elektronicznej

 • Mec. Xawery Konarski, UJ.

      Szczególne zagrożenie danych osobowych w sieciach komunikacji elektronicznej

 • Justyna Kurek, UKSW.

       Spamming a reforma wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych"

 • Michał Czerniawski UW.

      Samoregulacja jako narzędzie transgranicznego przepływu danych osobowych

 • Katarzyna Szymielewicz.Panoptykon.

      Monitoring wizyjny - strukturalny problem ochrony danych osobowych

 15 45 – 16 30 Sesja 5.

 • dr Krzysztof Siewicz.

      "Prywatność w serwisach społecznościowych - nowe wyzwania dla ruchu wolnego oprogramowania"

 • Piotr Waglowski. Vagla.pl

      Czy prywatność jeszcze istnieje?

 • prof. Grażyna Szpor, UKSW.

Administracyjnoprawna ochrona autonomii informacyjnej człowieka

16 30 – 17 30 Dyskusja

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach