Wykładowcy

 • Wykłady akademickie oraz warsztaty są prowadzone przez znanych, cenionych przedstawicieli nauki polskiej i wybitnych specjalistów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in.
   
 • prof. P. Fajgielski-KUL
 • dr inż. A. Gryszczyńska
 • prof. I. Lipowicz-RPO,UKSW
 • dr A. Piskorz-Ryń
 • mjr T. Radecki
 • prof. G. Szpor-UKSW
 • prof. S. Zalewski
 • B. Pilc – Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO
 • M. Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze GIODO
 • A. Kaczmarek – Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO
 • dr  K. Czaplicki
 • mgr B. Konieczna-Drzewiecka
 • dr K. Świtała
 • mgr Piotr Durbajło
 • Michał Bałdyga
 • mgr Piotr Drobek
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach