Wykładowcy

 • Wykłady akademickie oraz warsztaty są prowadzone przez znanych, cenionych przedstawicieli nauki polskiej i wybitnych specjalistów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in.
   
 • mgr P. Drobek - UKSW,UODO
 • dr  K. Czaplicki
 • prof. P. Fajgielski-KUL
 • dr inż. A. Gryszczyńska
 • M. Krasińska – UODO
 • dr B. Konieczna-Drzewiecka
 • prof. I. Lipowicz
 • mjr T. Radecki
 • prof. G. Szpor
 • dr inż K. Świtała
 • prof. S. Zalewski - KUL,UW
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach