Wykładowcy

 • Wykłady akademickie oraz warsztaty są prowadzone przez znanych, cenionych przedstawicieli nauki polskiej i wybitnych specjalistów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in.
   
 • mgr P. Drobek
 • mgr P. Durbajło
 • dr  K. Czaplicki
 • prof. P. Fajgielski-KUL
 • dr inż. A. Gryszczyńska
 • A. Kaczmarek – UODO
 • M. Krasińska – UODO
 • mgr B. Konieczna-Drzewiecka
 • prof. I. Lipowicz-UKSW
 • dr A. Piskorz-Ryń
 • mjr T. Radecki
 • prof. G. Szpor-UKSW
 • dr K. Świtała
 • prof. S. Zalewski
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach