Rekrutacja

 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych 
w roku ak. 2017/18 zakończona-limit wyczerpany. Rekrutacji na semestr letni nie prowadzimy.

 

 

 

 

Zapisy przez system INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ KANDYDATA (IRK)

Uprzejmie informujemy, że zapisując się w Internetowej Rejestracji Kandydatów należy obowiązkowo wgrać zdjęcie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy – drukuje się po zarejestrowaniu w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA (IRK)
  2. Odpis i xero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
  3. Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w systemie USOS Web po złożeniu dokumentów do dziekanatu

Dokumenty można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Warszawie przy ul.Wóycickeigo 1/3 blok 17  pokój nr 1717B

 

  • przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój nr 1717B

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach