V Konferencja Naukowa "Internet - granice jawności"

V Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Internet - Granice Jawności


V KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

INTERNET - GRANICE JAWNOŚCI

 

WARSZAWA 22 MAJA 2013

 

ORGANIZATORZY:

 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

NAUKOWE CENTRUM PRAWNO – INFORMATYCZNE

 

 

Miejsce obrad

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW, Auditorium Maximum

Aula Roberta Schumana - Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.

 

 

Ramowy Program Obrad (22 VI środa)

 

9 15 – 9 30 Uroczyste otwarcie obrad plenarnych

9 30 – 10 30 Sesja 1 Granice jawności z perspektywy filozofii i teorii prawa

Moderacja: dr W. R. Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański

10 30 – 10 45 Przerwa kawowa

10 45 – 11 45 Sesja 2 Granice jawności z perspektywy prawa publicznego

Moderacja: prof. M. Jaśkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11 45 – 12 00 Przerwa kawowa

12 00 – 13 00 Sesja 3 Granice jawności z perspektywy prawa prywatnego

Moderacja: prof. J. Gołaczyński,Uniwersytet Wrocławski

13 00 – 13 15 Przerwa kawowa

13 15 – 14 -15 Sesja 4 Granice jawności z perspektywy nauk ścisłych i technicznych

Moderacja: prof. Marek Niezgódka, Uniwersytet Warszawski

14 15 – 15 00 Obiad

15 00 – 17 00 Obrady w 4. sekcjach tematycznych: wystąpienia i dyskusja

[obrady prowadzone przez moderatorów sesji plenarnych]

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie

formularza rejestracyjnego

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł.

 

Opłatę należy wpłacić do 21 maja 2013 r. na konto:

PKO BP O/20 Warszawa, Nr 74 1020 1026 0000 1802 0183 8424

Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne

Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 lok.17, 01-938 Warszawa

Z dopiskiem: konferencja Bezpieczeństwo w Internecie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres : k.czaplicki@uksw.edu.pl  lub telefonując pod numer  506 433 746

 

Komitet organizacyjny:

Prof. UKSW dr hab.  Grażyna Szpor – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Mgr Kamil Czaplicki- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA:

Prof. Andrzej Adamski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; prof. Jerzy Cytowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski; prof. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski; prof. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; prof. Teresa Górzyńska, Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk; prof. Małgorzata Jaśkowska, UKSW, Naczelny Sąd Administracyjny; prof. Czesław Martysz, Uniwersytet Śląski, Kolegium Najwyższej  Izby Kontroli; prof. Aleksandra Monarcha-Matlak, Uniwersytet Szczeciński; prof. Marek Niezgódka, Uniwersytet Warszawski; prof. Bolesław Szafrański, Wojskowa Akademia Techniczna; prof. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański.

 

OPIS KONFERENCJI

 

Przemiany społeczne, rozwój technologiczny i coraz szersza komercjalizacja przetwarzania informacji sektora publicznego, utrudniają godzenie wymogów transparentności działania władz publicznych z ochroną informacji w interesie publicznym oraz w interesach grupowych i indywidualnych.

Regulacja dostępu do informacji i jego ograniczeń obejmuje setki aktów prawnych. Poszczególne, niewystarczająco ze sobą powiązane przepisy oceniane są krytycznie przez polskie i unijne władze, naukowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, media i obywateli. Równocześnie kolejne projekty nowych aktów i nowelizacji aktów obowiązujących są krytykowane przez ekspertów i kwestionowane jako niekonstytucyjne. Powoduje to napięcia społeczne i zmniejszanie zaufania do władz publicznych.

Uwzględnienia wymagają uwarunkowania wynikające z cyfryzacji zasobów informacyjnych i komunikacji elektronicznej. Technologie informacyjne umożliwiają zarówno przedsiębiorcom, jak i organom publicznym przetwarzanie danych dla swoich potrzeb na niespotykaną dotąd skalę, a osoby fizycznie coraz szerzej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie, nie zdając sobie w pełni sprawy, jakie z tym wiążą się ryzyka. W szczególności ograniczona jest skuteczność dotychczasowych przepisów w przezwyciężaniu zagrożeń związanych z „przetwarzaniem w chmurze”, rozwojem geoinformatyki i stosowaniem urządzeń do geolokalizacji, poszerzaniem metod monitoringu.

Prawne i pozaprawne problemy związane z jawnością oraz informacją chronioną przed nieuprawnionym ujawnieniem powinny być diagnozowane z uwzględnieniem nie tylko skali europejskiej, ale i globalnej, w szczególności rosnącej roli globalnych korporacji w transgranicznym przetwarzaniu danych, w tym roli prywatnoprawnych metod regulacji jawności, m.in. umów, kodeksów etycznych czy „kodeksów dobrych praktyk” na rynku komunikacji elektronicznej.

Jawność i jej ograniczenia wymagają także rozpatrzenia w kontekście przetwarzania przez organy administracji i wymiaru sprawiedliwości coraz większej ilości danych cyfrowych w Internecie oraz rozwoju technicznej interoperacyjności e-rejestrów publicznych. Rysuje się potrzeba sprecyzowania i ewentualnie redefinicji granic jawności informacji publicznej.

Istotne dla wyznaczania zakresu regulacji prawnej są techniczne i technologiczne możliwości ograniczeń jawności, zmieniające się ze względu na globalizację i rozwój nowych rozwiązań w zakresie ułatwiania i blokowania dostępu do informacji.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach