Zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tych funkcji .Program obejmuje reformę ochrony danych osobowych!

Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych po ich ukończeniu posiada wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych odpowiednią do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, z uwzględnieniem obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE. Ponadto ma wiedzę niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej. Absolwent otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kompetencje.

 

Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej.

Program (wyciąg)

Ochrona danych osobowych: podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice.  Podstawy prawne ochrony danych osobowych – krajowe, unijne, międzynarodowe - w tym stan aktualny i perspektywy zmian związanych z nowym unijnym rozporządzeniem i dyrektywą. Zasady przetwarzania danych osobowych. Organ ochrony danych osobowych – prawne formy działania – w tym rozwiązanie unijne i krajowe. Administrator danych - Inspektor Ochrony Danych (IOD). Rejestr czynności przetwarzania. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych wykonywana przez administratora danych. Prawo do bycia zapomnianym. Prawo do przenoszalności danych. Ochrona zbiorów danych osobowych - techniczne i organizacyjne zabezpieczenia zbiorów. Postępowanie skargowe w ochronie danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą. Administracyjnoprawne środki ochrony danych osobowych. Kontrola ochrony danych osobowych. Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. Sądowa ochrona danych osobowych – orzecznictwo sądów administracyjnych. Norma ISO 27001.

Służby  ochrony informacji niejawnych. Organizacja ochrony informacji niejawnych [w tym piony ochrony]. Klasyfikacja informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe. Prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej i kontrola funkcjonowania kancelarii tajnej. Bezpieczeństwo przemysłowe. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Działalność obcych służb specjalnych – działalność wywiadu. Zagrożenia związane z psychomanipulacją i dezinformacją. Zagrożenia terroryzmem i działalność antyterrorystyczna. Zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji  niejawnych. Kradzież tożsamości.

Dostęp do informacji publicznej. Identyfikacja elektronicznych usług w administracji publicznej. Dokumenty elektroniczne. Nielegalny dostęp do informacji w relacjach międzypaństwowych. Informatyzacja systemów informacyjnych – interoperacyjność rejestrów. Biometria. Cyberbezpieczeństwo w sferze e-usług publicznych. Tajemnice zawodowe, tajemnice prawem chronione, tajemnice przedsiębiorstwa.

Zapewniamy miłą atmosferę oraz kameralne warunki nauczania. Naszym atutem jest także wieloletnie doświadczenie, bo od października 2017 r. planujemy już XI edycję tych podyplomowych studiów, objętych patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zatem zapraszamy do nauki z nami!!!

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach