Zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych, Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tych funkcji .Program obejmuje reformę ochrony danych osobowych!

Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych po ich ukończeniu posiada wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych odpowiednią do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, z uwzględnieniem obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE. Ponadto ma wiedzę niezbędną na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej. Absolwent otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kompetencje.

Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, udostępniania informacji publicznej. Wiele w formie warsztatów!

Program - wyciag

Ochrona danych osobowych: podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice. 

Podstawy prawne ochrony danych osobowych – krajowe, unijne, międzynarodowe - w tym stan aktualny i perspektywy zmian związanych z nowym unijnym rozporządzeniem i dyrektywą.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

Organ ochrony danych osobowych – prawne formy działania – w tym rozwiązanie unijne i krajowe. Administrator - Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Rejestr czynności przetwarzania.

Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych wykonywana przez administratora danych.

Administracyjnoprawne środki ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Ochrona danych w prawie pracy.

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Służby ochrony informacji niejawnych.

Organizacja ochrony informacji niejawnych [w tym piony ochrony].

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Klasyfikacja informacji niejawnych.

Prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej i kontrola funkcjonowania kancelarii tajnej.

Bezpieczeństwo osobowe. 

Bezpieczeństwo przemysłowe.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Działalność obcych służb specjalnych – działalność wywiadu. Zagrożenia związane z psychomanipulacją i dezinformacją. 

Zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji  niejawnych.

Kradzież tożsamości.

Przestępstwa przeciwko informacji

Zapewniamy miłą atmosferę oraz kameralne warunki nauczania. Naszym atutem jest także wieloletnie doświadczenie, które od 2003 r. zdobywamy dla Państwa!

Zatem zapraszamy do nauki z nami!!!

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach