Rekrutacja

 

Trwa Internetowa rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na rok 2018/19 .Rejestracja trwa do 02.10.2018 lub do wyczerpania limitu.

Zapisy przez system INTERNETOWĄ REKRUTACJĘ KANDYDATA (IRK)

Uprzejmie informujemy, że zapisując się w Internetowej Rejestracji Kandydatów należy obowiązkowo wgrać zdjęcie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy – drukuje się po zarejestrowaniu w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA (IRK)
  2. Odpis i xero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
  3. Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w systemie USOS Web po złożeniu dokumentów do dziekanatu

Dokumenty można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Warszawie przy ul.Wóycickeigo 1/3 blok 17  pokój nr 1705A (parter)
    UWAGA ! W miesiącu lipcu dziekanat czynny do 20.07.2018, w sierpniu nieczynny.
    Zapraszamy od 03.09.2018
  • przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1705A

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rektrutacji na Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach