REKRUTACJA NA ROK 2018/19 WKRÓTCE! Zapraszamy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tych funkcji .Program obejmuje reformę ochrony danych osobowych!

Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych po ich ukończeniu posiada wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych odpowiednią do wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z uwzględnieniem obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytaj dalej »

NOWOŚĆ

Mając na uwadze podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych zachęcamy do dzielenia się problemami z ww. zakresu.

W tym celu polecamy skorzystać z formularza "ZADAJ PYTANIE".

Postaramy się odpowiedzieć na pytania dot. ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Informacje podstawowe

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic tj. zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych. Studium pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony.

ADRESACI STUDIÓW Czytaj dalej »

Kontakt

KONTAKT

mgr Beata Konieczna-Drzewiecka  – Sekretarz Studiów b.konieczna@uksw.edu.pl

Elżbieta Chojnacka

Sekretariat Studiów e.chojnacka@uksw.edu.pl

telefon +48 (22) 56 99 704
fax +48 (22) 56 99 705

 

ZADAJ PYTANIE

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach