Informacje podstawowe

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami zapewniania bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych oraz ich użytkowników, w szczególności ochrony  danych osobowych i informacji niejawnych. Studium pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne na stanowiskach inspektorów ochrony danych, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników właściwych w sprawach cyberbezpieczeństwa.

ADRESACI STUDIÓW

  • prawnicy stosujący przepisy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic oraz cyberbezpieczeństwa.
  • zatrudnieni w wewnętrznych strukturach podmiotów publicznych i operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w tym zgłaszanie incydentów.
  • administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych i osoby zamierzające pełnić te funkcje oraz pracownicy działów kadr.
  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacyjnego lub jego audyt
  • pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych, kierownicy kancelarii tajnych i inni pracownicy pionów ochrony oraz zainteresowani takim zatrudnieniem
  • pracownicy podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kandydaci do CSIRT sektorowych.
  • absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia w roku akademickim 2020/21 obejmują trzynaście modułów sobotnio-niedzielnych. Będą się odbywać hybrydowo: w trybie on-line oraz stacjonarnie (w orparciu o decyzje Rektora Uczelni). Rozpoczynają się na przełomie października - listopada 2021 r. a kończą w czerwcu 2022 roku.

 

OPŁATY

Koszt udziału wynosi 4 800 zł.

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonać wpłaty jednorazowo lub w dwóch ratach.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA WYGENEROWANY PO ZŁOŻENIU DOKUMENTÓW

Zapisy https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2021/programme/P_WP-P-ODIN-4/

Po zarejestrowaniu w IRK dokumenty należy przesłać na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa (budynek nr 17, p.1718).

Istnieje możliwości złożenia dokumentów osobiście, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty mailowej: p.piotrowski@uksw.edu.pl  lub telefonicznie +48 (22) 569 96 58.

Przypominamy również, że  w sytuacjach wymagających osobistego kontaktu KONIECZNE jest wcześniejsze umówienie z Pracownikiem Sekretariatu drogą mailową terminu i celu wizyty.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach