O nas

Rekomendacje Naszych Absolwentów

 

Wiesław Krasny - Absolwent IV edycji

Uczestnictwo w zajęciach Podyplomowego Studium Informacji Niejawnych oraz Danych Osobowych na UKSW w Warszawie stanowiło dla mnie niepowtarzalną okazję do skonfrontowania posiadanej wówczas w tym zakresie wiedzy oraz własnych poczynań praktycznych z obowiązującymi u innych kolegów rozwiązaniami. Umożliwiło mi zarazem, a to przede wszystkim - dzięki prowadzeniu większości zajęć przez praktyków z takich instytucji jak GIODO lub ABW, zapoznanie się z obowiązującymi trendami w zakresie interpretacji, nie zawsze jak wiadomo, precyzyjnych regulacji prawnych. Możliwość bezpośredniego zadawania pytań tym właśnie "funkcjonariuszom" była szczególnym rodzajem wartości dodanej.  Po prostu poczułem się pewniej, wiedząc jaką praktyką w określonej konkretnie sytuacji kieruje się dzisiaj np. inspektor GIODO, albo co i w jakim zakresie jest np. bardzo wątpliwe, lub wręcz już niedozwolone.  Nikt nie zaprzeczy bowiem, że materia powyższa ulega ciągłym zmianom i to nie tylko w zakresie konkretnego brzmienia litery prawa, ale również w zakresie jej interpretacji oraz praktycznego stosowania.  To wszystko, w zderzeniu z wysokim poziomem merytorycznym, pracowników naukowych UKSW, ułatwiło mi w wymierny sposób udoskonalić własny warsztat codziennej pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wszytkim kolegom pracującym na stanowisku ABI lub osobom zajmującym się ochroną informacji niejawnych, albo tym którzy po prostu szukają dla siebie nowego zawodu lub specjalności, serdecznie polecam studia podyplomowe w tym zakresie na UKSW.

Agnieszka Król, Pełnomocnik Dziekana ds. USOS WPiA UKSW - Absolwentka III edycji

Ciekawy, rzeczowy i nowatorski program studiów, wykładowcy, którzy są prawdziwymi specjalistami w swoich dziedzinach, wygodne sale wykładowe i bardzo dobra współpraca organizatorów z uczestnikami, pozwalają polecić te studia wszystkim zainteresowanym osobom!

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach