Miejsce wykładów

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych
Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

odbywają się w Kampusie Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego przy ul.Wóycikiego 1/3; Warszawa

Dojazd

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach