Materiały dydaktyczne

Wielotomowa monografia "Jawność i jej ograniczenia"

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom I Idee i pojęcia

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2017r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLVI, 290

ISBN: 978-83-255-8820-5

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom II Podstawy aksjologiczne

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XX, 146

ISBN: 978-83-255-6188-8

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom III Skuteczność regulacji

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XIX, 152

ISBN: 978-83-255-6018-8

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom IV Znaczenie orzecznictwa

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXV, 346

ISBN: 978-83-255-6822-1

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom V Dostęp i wykorzystywanie

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXIII, 347

ISBN: 978-83-255-7678-3

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom VI Struktura tajemnic. Wyd. 1

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXV, 278

ISBN: 978-83-255-6978-5

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom VI Struktura tajemnic. Wyd. 2

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXVIII, 469

ISBN: 978-83-255-8818-2

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom VII Postępowanie administracyjne

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXI, 231

ISBN: 978-83-255-7662-2

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII Postępowanie sądowe

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXVI, 267

ISBN: 978=83-255-7680-6

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom IX Zadania i kompetencje

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLIX, 404

ISBN: 978-83-255-7664-6

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom X Przeciwdziałanie przestępczości

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Jarosław Majewski

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXIV, 236

ISBN: 978-83-255-7572-4

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom X Standardy europejskie

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Cezary Mik

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXIII, 299

ISBN: 978-83-255-8158-9

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Jawność i jej ograniczenia. Tom X Model regulacji

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXVII, 243

ISBN: 978-83-255-9452-7

 

 

 

 

 

 

Monografie "Internet"

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Analityka danych

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Kamil Czaplicki

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: L, 404

ISBN: 978-83-8198-138-5

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Przetwarzanie danych osobowych

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Kamil Czaplicki

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLV, 300

ISBN: 978-83-8158-521-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Informacja przestrzenna

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Kamil Czaplicki

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2018r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXV, 229

ISBN: 978-83-815-8157-8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Strategie bezpieczeństwa

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2017r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXXIII, 366

ISBN: 978-83-255-9700-6

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLVI, 337

ISBN: 978-83-255-7930-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Publiczne bazy danych i Big data

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXIII, 222

ISBN: 978-83-255-6467-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XVI, 278

ISBN: 978-83-255-5235-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XIX, 382

ISBN: 978-83-255-3908-5

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa

Redaktor tomu:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Wojciech R. Wiewiórowski

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XX, 429

ISBN: 978-83-255-2601-6

 

 

 

 

 

 

Monografie jednotomowe

 

 

 

 

Tytuł: Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka.

Redakcja:

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Marek Świerczyński

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 352

ISBN: 978-83-8160-322-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka.

Autor:

Dr inż. Krzysztof Świtała

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2018r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLVIII, 391

ISBN: 978-83-812-8218-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeńśtwo.

Autor:

Dr Kamil Czaplicki

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: L, 332

ISBN: 978-83-255-8682-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeńśtwo.

Redakcja:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XXI, 322

ISBN: 978-83-255-8824-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność

Redakcja:

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Liczba stron: XLVI, 666

ISBN: 978-83-255-8684-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Modele dostępu do informacji o prawie

Redakcja:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo UKSW

Liczba stron: 215

ISBN: 978-83-64181-63-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych

Redakcja naukowa:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 209

ISBN: 978-83-264-4394-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Nowa księga wieczysta - informatyzacja rejestru publicznego.

Autor:

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011r.

Wydawnictwo: LexisNexis

Liczba stron: 423

ISBN: 978-83-762=0699-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji.

Redakcja:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009r.

Wydawnictwo: Municipium

Liczba stron: 281

ISBN: 978-83-60096-90-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Prawne problemy inforamtyzacji administracji

Redakcja naukowa:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008r.

Wydawnictwo: Municipium

Liczba stron: 123

ISBN: 978-83-60096-75-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ochrona zabytków militarnych Helu

Redakcja naukowa:

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Dr Beata Konieczna - Drzewiecka

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2006r.

Wydawnictwo: Dom Organizatora

Liczba stron: 182

ISBN: 978-83-7285-296-0

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do ustaw

 

 

 

Tytuł: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Kamil Czaplicki

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 547

ISBN: 978-83-8160-442-0

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz.

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Dr Kamil Czaplicki

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2019r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 200

ISBN: 978-83-8187-209-6

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wyd. 2.

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2015r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 482

ISBN: 978-83-2649-254-9

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wyd. 1.

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 339

ISBN: 978-83-7526-201-8

 

 

 

 

 

Tytuł: Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz.

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktorzy:

Dr Magdalena Durzyńska

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Irena Kamińska

Mgr Krzysztof Mączewski

Witold Radzio

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013r.

Wydawnictwo: LexisNexis

Liczba stron: 557

ISBN: 978-83-278-006-0

 

 

 

 

Tytuł: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Prof. dr hab. Stanisław Nitecki

Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2001r.

Wydawnictwo: Arche

Liczba stron: 508

ISBN: 83-88445-18-9

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Praktyczny komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Stanisław Nitecki

Miejsce i rok wydania: Poznań, 1993r.

Wydawnictwo: Krajowy Instytut Badań Samorządowych

Liczba stron: 103

ISBN: n/d

Podręczniki akademickie

 

 

 

 

Tytuł: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe wyd. 8

Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 419

ISBN: 978-83-8092-558-8

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Prawo administracyjne wyd. 5

Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Współautorzy:

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011r.

Wydawnictwo: LexisNexis

Liczba stron: 368

ISBN: 978-83-7620-673-8

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach