Program

Program - wyciąg

Ochrona danych osobowych: podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice. 

Podstawy prawne ochrony danych osobowych – krajowe, unijne, międzynarodowe - w tym stan aktualny i perspektywy zmian związanych z nowym unijnym rozporządzeniem i dyrektywą.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

Organ ochrony danych osobowych – prawne formy działania – w tym rozwiązanie unijne i krajowe. Administrator - Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Rejestr czynności przetwarzania.

Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych wykonywana przez administratora danych.

Administracyjnoprawne środki ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Ochrona danych osobowych w prawie pracy.

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Służby ochrony informacji niejawnych.

Organizacja ochrony informacji niejawnych [w tym piony ochrony].

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Klasyfikacja informacji niejawnych.

Prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej i kontrola funkcjonowania kancelarii tajnej.

Bezpieczeństwo osobowe. 

Bezpieczeństwo przemysłowe.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Działalność obcych służb specjalnych – działalność wywiadu. Zagrożenia związane z psychomanipulacją i dezinformacją. 

Zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji  niejawnych.

Kradzież tożsamości.

Przestępstwa przeciwko informacji

Program obejmuje 160 godzin.

RAMOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 zostanie podany w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SOBOTA/NIEDZIELA

9.00 – 10.30 Wykład 2h

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Wykład 2h

12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa

12.45 – 14.15 Wykład 2h

14.15 – 14.30 Przerwa

14.30 – 16.00 Wykład 2h

ew. (jeżeli będzie taka konieczność)

16.15 - 17.45 Wykład 2h

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie godzinowym zajęć.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach