Bezpieczeństwo w Internecie cz. III czerwiec 2011

III KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

WARSZAWA 8-9 CZERWCA 2011

PATRONI HONOROWI:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

ORGANIZATORZY:

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA

NAUKOWE CENTRUM PRAWNO-INFORMATYCZNE

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA:

Prof. Andrzej Adamski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; prof. Tomasz Bąkowski, Uniwersytet Gdański;
prof. Jerzy Cytowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej; prof. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski; prof. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; prof. Teresa Górzyńska, Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk; prof. Małgorzata Jaśkowska, UKSW, Naczelny Sąd Administracyjny; prof. Czesław Martysz, Uniwersytet Śląski, Kolegium Najwyższej  Izby Kontroli; prof. Aleksandra Monarcha-Matlak, Uniwersytet Szczeciński;
prof. Marek Niezgódka, Uniwersytet Warszawski; prof. Bolesław Szafrański, Wojskowa Akademia Techniczna; prof. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza; prof. Teresa Wyka, Uniwersytet  Łódzki.

 

PROGRAM OBRAD:

8 VI 2011

9 30 -  10 00  Uroczyste otwarcie obrad. Wystąpienia inauguracyjne:

Prorektor UKSW prof. Jarosław Majewski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Rafał Wiewiórowski, Szef ABW Krzysztof Bondaryk

10 00 – 12 30 Sesja 1 : Portale internetowe

Moderatorzy: GIODO W. Wiewiórowski, prof. J. Gaździcki PTIP  

10.00 – 11.00 – Wystąpienia wprowadzające:

dr hab. Paweł Fajgielski KUL, dr hab. Piotr Gawrysiak PW

11.00 – 12.00 Wystąpienia panelowe:

prof. T. Bąkowski UG i Wolters Kluwer, dr B. Fischer UJ, J. Kurek UKSW i C.H. Beck. dyr. K. Mączewski GM, Agata Waclawik-Wejman UJ i Google, dr. G. Sibiga INP PAN.

12 00 – 12 30 Dyskusja otwarta

13 30 – 16 00Sesja 2: Sieci telekomunikacyjne

Moderatorzy: RPO prof. Irena Lipowicz i prof. Teresa Górzyńska INP PAN

13 30 – 14 30 - Wystąpienia wprowadzające:

prof. Andrzej Adamski UMK, Dyrektor NASK Michał Chrzanowski i dr Tomasz J. Kruk.

14 30 – 15 30 - Wystąpienia panelowe:

prof. M. Jaśkowska UKSW, dr inż. G. Bliźniuk WAT, W. Paluszyński PTI,  dr A. Mednis UW, J. Kowalski UKE i UKSW.

15 30 – 16 00 – Dyskusja otwarta

18 00 – 20 00 Sesja 3 ekspercka: [za zaproszeniami]

Strategia rozwiązywania problemów prawno-informatycznych dla dobra publicznego

Moderator: Senator Kazimierz Kleina Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Senatu

9 VI 2011

9 30 – 12 00  Sesja 4: Publiczne systemy informacyjne – wykorzystanie i ochrona danych

Moderatorzy: prof. Czesław Martysz NIK i UŚ, dyr. Włodzimierz Marciński MSWiA

9 30 – 10 30 - Wystąpienia wprowadzające:

prof. Aleksandra Monarcha - Matlak USz., prof. Bolesław Szafrański WAT

10 30 – 11 30 -  Wystąpienia panelowe:

prof. J. Gołuchowski UE w Katowicach, K. Czaplicki UKSW, dr M. Ganczar KUL, dr inż. M. Kiedrowicz WAT, B. Michalak HM, Witold Radzio GUGIK, dr inż. K. Wojsyk CSIOZ i UKSW.

11 30 – 12 00 Dyskusja otwarta

12 30 – 15 00Sesja 5: Internet - aktualne problemy stanowienia i stosowania prawa

Moderator: Poseł Wojciech Szarama, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

12 30 – 13 00 - Wystąpienie wprowadzające:

Prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego Maciej Berek, 

13 00 – 15 00 – Wystąpienia panelowe:

prof. Jacek Gołaczyński UWr., prof. T. Wyka UŁ, dr inż. A. Gryszczyńska UKSW, mec. X. Konarski, mec. B. Marcinkowski, I. Ostrowski KPRM, , K. Szymielewicz Panoptycon, dr M. Świerczyński UKSW, P. Waglowski, Vagla.pl,

15 00 – 16 00 Dyskusja otwarta

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach